GDPR

Remy.dk GDPRPunkt 1. (Der skal gives samtykke)


Virksomheder må ikke behandle de personlige data om en enkeltperson, medmindre personen frivilligt har givet specifikt, informeret og entydigt samtykke herom enten i en erklæring eller ved en klart bekræftende handling.

Hos Remy.dk har vi personlige fra om vores kunder end dem vi har fået fra PayPal. Navn, adresse, by, postnummer og email. Disse er nødvendige til at udstede en faktura og sende download links ud. Disse informationer vidergives ikke til andre. Herudover gemmes oplysninger omkring hvornår og fra hvilken ip der bliver downloadet programmer fra.


Punkt 2. (Retten til adgang)


Dette betyder, at personer har ret til at få adgang til deres personlige data og efterfølgende til at få at vide, hvordan virksomheden bruger deres data. Virksomheden skal udlevere en kopi af de personlige data, gratis og i elektronisk form, hvis en person beder om det.

I kan altid kontakte os og få tilsendt de informationer vi har samlet om dig og din virksomhed.


Punkt 3. (Retten til at blive glemt)


Hvis en person ikke længere er kunde, eller hvis han/hun tilbagetrækker sit samtykke til, at virksomheden må bruge de personlige data, har personen ret til at få sine data slettet.

I kan altid kontakte os og få jeres data slette fra vores databaser.


Punkt 4. (Retten til dataoverførsel)


En person har ret til at få overført sine data fra en serviceudbyder til en anden. Og det skal ske i et almindeligt brugt og maskinlæsbart format.

I kan altid kontakte os og få jeres data fra vores databaser leveret i en fil. Jeres regnskabsdata har vi ikke adgang til, de ligger i jeres database eller i jeres excel ark, så derfor kan vi ikke levere dem til jer.


Punkt 5. (Retten til at blive informeret)


Dette gælder enhver form for indsamling af data, som foretages af virksomheder, og personerne skal informeres, før indsamling af data sker. Personerne skal aktivt tilvælge (opt-in), at deres data må indsamles, og samtykke skal gives frivilligt og må ikke være underforstået.

Remy.dk indsamlere ikke data efter købet.


Punkt 6. (Retten til at få oplysninger tilrettet)


Dette sikrer, at personer kan få deres data opdateret, hvis den er forældet, utilstrækkelig eller forkert.

I kan altid kontakte os og få jeres data opdateret eller slettet.


Punkt 7. (Retten til at begrænse behandling)


Personer kan frabede sig, at deres data anvendes til databehandling. Data må fortsat gerne opbevares, men ikke anvendes.

Remy.dk anvender ikke kunders data til noget. Men i er velkommen til at kontakte os hvis i skulle have spørgsmål herom.


Punkt 8. (Retten til at gøre indsigelse)


Dette inkluderer retten til at få stoppet brugen af data til markedsføringsformål. Der er ingen undtagelser til denne regel, og al brug af personens data skal stoppe, så snart en indsigelse modtages. Der skal informeres tydeligt om denne rettighed, når kommunikationen med en person indledes.

Remy.dk anvender ikke kunders data til markedsføringsformål. Men i er velkommen til at kontakte os hvis i skulle have spørgsmål herom.


Punkt 9. (Retten til at blive underrettet)


Hvis der er sket et brud på datasikkerheden, som kan kompromittere en persons personlige data, har personen ret til at blive underrettet indenfor 72 timer efter, at bruddet er blevet opdaget.

Remy.dk passer rigtigt godt på dine data, men skulle de kompromitteres kontakter vi selvfølelig dig.Remy
CVR: DK25006984
Martine Christoffersens Vej 34
7000 Fredericia